Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења Сектора за природне ресурсе

3. март 2017.

Светски дан дивљих врста

Неодрживо коришћење природних ресурса представља најозбиљнију претњу за опстанак дивљих врста у природи. Илегална трговина дивљим врстама, одмах после губитка природних станишта, представља фактор који ствара све већи притисак на угрожене дивље врсте, до те мере да све чешће доводи до потпуног истребљења врста, односно њихових популација у дивљини.
3. март 2017.

Други регионални тренинг о екосистемским услугама и валоризацији у Југоисточној Европи

У периоду од 06. до 10.02.2017. године, уз  подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије као земље домаћина, ГИЗ – Отворени регионални фондови за Југоисточну Европу – програм посвећен биодиверзитету (GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Biodiversity – ORF BD) и ИУЦН Регионална канцеларије за Источну Европу и Централну Азију (IUCN ECARO) организовали су други регионални тренинг о екосистемским услугама и валоризацији за регион Југоисточне Европе.
28. фебруар 2017.

Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2017. години.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), расписује КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2017. години.
5. јануар 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине расписује Јавни позив за сервисе из расхладног и климатизационог сектора

У оквиру NCPP пројекта (Национални план за искључивање из употребе потпуно халогенованих угљоводоника) обезбеђено је 100 комплета опреме-алата за исправно поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште приликом сервисирања расхладне и климатизационе опреме која садржи ове супстанце. Део опреме-алата распоређен је успостављеним тренинг центрима за обуку сервисних техничара из расхладног и климатизационог сектора, као и сервисима одабраним у оквиру претходног јавног позива објављеног на сајту Министарства 10. августа 2016. године. Преостали комплети опреме-алата намењени су за велика предузећа која производе, монтирају и сервисирају расхладне системе са пуњењем већим од 30 kg расхладног средства (5 комплета за велике сервисе) и мала предузећа која производе, монтирају и сервисирају расхладне системе са пуњењем мањим од 30 kg расхладног средства (25 комплета за мале сервисе). Расподела опреме-алата вршиће се преко Озонске канцеларије Министарства надлежног за послове заштите животне средине.
2. јануар 2017.

Завршен Конкурс за уступање рибарских подручја на коришћење

Дана 30.12.2016. године, у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, државни секретар др Стана Божовић одржала је састанак са новим корисницима рибарских подручја изабраним по Конкурсу за уступање рибарских подручја на коришћење објављеном у дневном листу „Данас” 11. новембра 2016. године, при чему су закључени уговори о уступању на коришћење рибарских подручја на период од десет година.
19. децембар 2016.

Организован Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци (хлорофлуороугљоводоника) и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач

Министарство пољопривреде и заштите животне средине заједно са организацијама Уједињених нација за животну средину (UNEP) и за развој (UNDP) организовало је Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач. Састанак је одржан у Београду, 29. новембра – 01. децембра 2016. године, у оквиру редовног радног програма UNEP-ове Регионалне озонске мреже за Европу и ценралну Азију (ЕСА мрежа).