Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења Сектора за природне ресурсе

16. мај 2017.

Јавни увид о Нацрту уредбе и студији заштите о проглашењу предела изузетних одлика „Власина”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА” Подручје Предео изузетних одлика „Власина”, које се предлаже за заштиту, налази се у југоисточној Србији највећим делом на територији општине Сурдулица и заузима површину од 12. 228,1020 ha, а незнатним на територији општине Црна Трава, односно 512,7985 ha.
9. мај 2017.

Јавни увид о Предлогу уредбе и студији заштите о проглашењу парка природе „Златиборˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОРˮ Парк природе „Златибор” налази се на територији општина Чајетина, Ужице, Нова Варош и Прибој и обухвата: на територији општине Чајетина, катастарку општину Стубло и делове катастарских општина Алин поток, Бранешци, Гостиље, Доброселица, Дренова, Јабланица, Љубиш, Семегњево, Чајетина и Шљивовица; на територији општине Ужице обухвата део катастарске општине Мокра Гора; на територији општине Нова Варош обухвата делове катастарских општина Бела река, Драглица, Негбина и Сеништа; на територији општине Прибој обухвата делове катастарских општина Бања, Кратово и Рача.
8. мај 2017.

Обука за службенике Управе царина

Представници Групе за спровођење ЦИТЕС Конвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине су у Зоолошком врту града Београда извршили обуку припадника Одељења за сузбијање кријумчарења, Одељења за анализу и управљање ризиком и Групе за аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите Управе царина везану за ЦИТЕС Конвенцију и контролу прекограничног промета дивљих врста.
7. април 2017.

Обележaвање Дана заштите природе Србије

Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Јавним предузећем „Ресавска пећина”, Деспотовац, обележиће у уторак 11. априла 2017. године у 11,00 часова, Дан заштите природе Србије, на платоу испред Споменика природе „Ресавска пећина”.
31. март 2017.

Састанак са представницима региона Поморавља на тему снабдевања водом и комуналних отпадних вода

Слободан Ердељан, в.д. помоћника министра за Сектор заштите животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине је у четвртак, 30. марта 2017. године, одржао састанак са представницима општина Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац и Рековац и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. Поред представника Поморавског управног округа састанку су присуствовали представници Дирекције за воде, Одељења за управљање пројектима у области животне средине и Одељења за заштиту природних ресурса.
13. март 2017.

Јавни увид о Предлогу уредбе и студији заштите о заштити заштићеног станишта „Толинциˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  оглашава ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ЗАШТИТИ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА  „ТОЛИНЦИˮ