Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja Sektora za prirodne resurse

13. novembar 2017.

Sastanak Regionalne radne grupe za biodiverzitet – ka ciljevima Strategije „Jugoistočna Evropa 2020“

Zvaničnici Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije kao zemlje domaćina, i predstavnici zemalja jugoistočne Evrope okupiće se po prvi put u Beogradu, 14. novembra na sastanku Regionalne Radne Grupe za biološku raznovrsnost (Biodiversity Task-Force – BD TF), koja je formirana sa ciljem da olakša sprovođenje regionalne strategije „Jugoistočna Evropa 2020” (Strategija SEE 2020). Strategiju je izradio Savet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council, RCC), a na zahtev Investicionog komiteta jugoistočne Evrope i uz podršku Evropske komisije (EK). Sastanak Radne Grupe organizuje Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) koja deluje kao njen sekretarijat, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – projekat biodiverzitet (GIZ/ORF BD) a koju finansira Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). 
8. novembar 2017.

Konkurs za ustupanje ribarskih područja na korišćenje

Na osnovu člana 5. st. 1. i 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava K O N K U R S ZA USTUPANJE RIBARSKIH PODRUČJA NA KORIŠĆENJE I                Oglašava se ustupanje na korišćenje ribarskih područja Republike Srbije koja su određena Rešenjem o ustanovljavanju ribarskih područja („Službeni glasnik RS”, broj 90/2015) i to: 1)      Ribarsko područje ,,Sava”; 2)      Ribarsko područje ,,Velika Morava 2”.
27. oktobar 2017.

Tehnička pomoć  Evropske unije za nastavak  uspostavljanja Natura 2000 u Republici Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, sprovodi okvirni ugovor o tehničkoj pomoći za projekatnog zadatka za projekat  IPA 2016 „ Nastavak podrške implementaciji Poglavlja 27 u oblasti zaštite prirode – NATURA 2000 II (Technical Assistance for preparation of ToR for the project „Continued support to implementation of Chapter 27 in the area of nature protection – Natura 2000“).
5. oktobar 2017.

Međunarodo priznanje Specijalnom rezervatu prirode ZASAVICA

U skladu sa rezolucijom Saveta Evrope CM/Rec 2017 – 2018 i odlukom Međunarodnog žirija, Izvršna direktorka za Evropsku Konvenciju o predelu ( Maguelonne DEJEANT-PONS ), izvestila je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, preko diplomatske Misije RS u Strazburu, da je projekat Pokreta Gorana Sremske Mitrovice : ”Zaštita i upravljanje Specijalnog rezervata prirode Zasavica, kao model za održivi ruralni razvoj” prepoznat kao jedan od projekata koji su dobili priznanje Saveta Ministara 2016 – 2018.
12. septembar 2017.

Obaveveštenje o postupku pokretanja zaštite spomenika prirode „Borački krš”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Spomenik prirode „Borački krš”.
7. septembar 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „HIDROLOŠKI KOMPLEKS KALIPOLJE – BUKOVIK”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik”.