Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja Ministarstva

22. novembar 2017.

Ministar Trivan na 50. jubilarnom skupu Društva lobista Srbije

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan prisustvovao je danas obeležavanju 50. jubilarnog skupa Društva lobista Srbije, koje je bilo posvećeno pitanju zaštiti životne sredine kao faktora privlačenja investicija i poboljšanja međunarodnog položaja Srbije.
22. novembar 2017.

Objavljen javni poziv za dostavljanje novih, inovativnih ideja koje će pomoći u borbi protiv klimatskih promena

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je danas, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, javni poziv lokalnim samoupravama, javnim i privatnim preduzećima, organizacijama civilnog društva i naučno-istraživačkim institucijama, da zajednički osmisle i predlože inovativne načine za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i borbu protiv klimatskih promena, na nivou gradova i opština. Javni poziv koji je ministar Goran Trivan uputio na današnjem skupu realizuje se u okviru petogodišnjeg projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“.
22. novembar 2017.

Grad Beograd kao dobar primer adaptacije klimatskim promenama

Ministar Goran Trivan danas je simbolično učestvovao u akciji ozelenjavanja grada Beograda sa gradskim menadžerom Goranom Vesićem, nakon čega su zajedno obišli adaptiran Obilićev venac. Ministar Trivan je istakao da Beograd prednjači u ozelenjavanju, ne samo kod nas u zemlji nego i u Evropi. „Ovoliki broj sadnica koje je Beograd posadio govori o tome da se Beograd ozbiljno bavi adaptacijom na klimatske promene, koje su već na delu. Dokaz tome je da je ova godina druga najtoplija, a prethodna najtoplija i najsunčanija godina u Srbiji od kad se vrše merenja temperature u našoj zemlji.“, rekao je ministar.
21. novembar 2017.

Državni sekretar Ivan Karić u Kraljevu o zelenoj ekonomiji

Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić učestvovao je na okruglom stolu na temu „ Zelena ekonomija – pokretač lokalnog održivog razvoja“ koji je održan 20. novembra 2017. godine u Kraljevu. Skup koji je okupio predstavnike lokalne samouprave, javnih i privrednih preduzeća, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija u ovom gradu, organizovalo je udruženje građana „Novi put“ iz Kraljeva, kao jednu od aktivnosti u okviru projekta „Zelena ekonomija u funkciji lokalnog razvoja“. Ovaj projekat je jedan od 64 koliko je Ministarstvo za zaštitu životne sredine podržalo na ovogodišnjem konkursu za projekte organizacija civilnog društva.
20. novembar 2017.

U Bonu usvojena Deklaracija o ekološkom i klimatskom delovanju na području zapadnog Balkana

Tokom predsedavanja Srbije Regionalnim savetom za saradnju održanim 17. novembra 2017.  godine na marginama Konferencije o klimatskim promenama – KOP 23 u Bonu, usvojena je zajednička Deklaracija o ekološkom i klimatskom delovanju na području zapadnog Balkana.
18. novembar 2017.

Ka unapređenju potrošnje biomase kao obnovljivog izvora energije

Na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji „Biomasa – potencijal za rast“ održanoj 16. i 17. novembra 2017. u Novom Sadu, koju je organizovala Skupština AP Vojvodine zajedno sa Skupštinom evropskih regija  i Nacionalnom Asocijacijom za biomasu (SERBIO), učestvovao je i državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić.
17. novembar 2017.

Regionalna akcija pošumljavanja kao najbrža i najefikasnija mera zajedničke borbe protiv klimatskih promena

Ministar zaštite životne sredine Republike Srbije Goran Trivan predsedavao je danas na sastanku Regionalnog saveta za saradnju održanog na marginama Konferencije UN o promeni klime u Bonu – KOP 23, koji doprinosi jačanju saradnje zemalja na zapadnom Balkanu. Regionalni savet za saradnju zajedno sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom zaštite životne sredine, okupio je sve naše susede iz regiona kako bi razmotrili do koje mere smo osetljivi kao region na klimatske promene, i šta je ono što se može zajedno preduzeti kako bi se izborili sa posledicama.
16. novembar 2017.

Srbija je posvećena borbi protiv klimatskih promena i prilagođavanju novim klimatskim uslovima

Ministar Goran Trivan je u svom obraćanju na današnjem zajedničkom plenarnom zasedanju Konferencije o promeni klime u Bonu izrazio spremnost i posvećenost Srbije međunarodnim i nacionalnim ciljevima u borbi protiv klimatskih promena, i merama i principima Sporazuma u Parizu kojem je Srbija pristupila u avgustu ove godine.
13. novembar 2017.

Državni sekretar Ivan Karić u obilasku Centra za prečišćavanje otpadnih voda u Šapcu

Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić posetio je danas Šabac, gde je predstavljen rad Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čija je izradnja pomognuta sredstvima iz IPA fondova EU. Postrojenje je obišao u zajedničkoj poseti sa šefom Delegacije Evropske unije Semom Fabricijom, državnim sekretarom Ministarstva poljoporivrede Republike Srbije Senadom Mahmutovićem i gradonačelnikom Šapca Nebojšom Zelenovićem.
10. novembar 2017.

Zajedno sa nevladinim organizacijama u borbi protiv klimatskih promena

Ministar Trivan pozvao je nevladine organizacije na saradnju u borbi protiv klimatskih promena na današnjoj Panel diskusiji koju je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Programom za razvoj UN. Ministar je tom prilikom ukazao na svetski značaj klimatskih promena koje pogađaju sve zemlje. „Procene su stručnjaka da će ovaj region biti jedan od najpogođenijih klimatskim promenama. Klimatske promene su najvažniji planetarni ekološki problem, povećanje srednje godišnje temperature na planeti dovelo je do poplava, ekstremnih nepogoda, i drugih pojava pogubnih za prirodu. Međutim, postavlja se pitanje šta je do sada urađeno da se taj najveći svetski problem rešava“, rekao je ministar Trivan.