2Као наставак започетих активности на локалном нивоу, Министарство заштите животне средине и Министарство здравља, уз подршку канцеларије Светске здравствене организације, Града Новог Пазара и Института за јавно здравље, 02.10.2017. године организовали су јавну промоцију процеса животне средине и здравља у Новом Пазару.

Циљ радионице је упознавање надлежних државних органа, институција и заинтересоване јавности са процесом животне средине и здравља, активностима које су спроведене од момента потписивања Пармске Декларације, као и са улогом и обавезама локалних институција и органа у даљем процесу.

Мотивисање локалне и заинтересоване јавности за процес доношења одлука посебно је значајно за напредак у даљем спровођењу циљева који су потврђени на последњој, шестој Министарској конференцији о животној средини и здрављу, одржаној  јуна 2017. године у Острави (Чешка Република).На овој конференцији, земље чланице изјасниле су се о седам приоритетних области деловања,  као и да ће израдити националне портфолие акције, како би се учинио видан помак.

9Према статистици Светске здравствене организације, скоро милион и по смрти годишње у земљама Евро региона СЗО, узроковани су факторима животне средине које је било могуће избећи. Ради превенције овакве статистике, треба појачати напоре усмерене на кључне детерминанте здравља: загађење ваздуха, неадекватно водоснабдевање и санитацију, опасне хемикалије, отпад и контаминиране локалитете, климатске промене.

Партнерска иницијатива и синергетско деловање надлежних институција , допринеће унапређењу процеса, кроз реализацију програмских и пројектних предлога и других активности, на тему животне средине и здравља у Југозападној Србији , као и у читавом региону.