Министарство заштите животне средине 20. фебруара 2019. године објавило је јавни позив јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта.

По објављеном Јавном позиву јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта, Министарство је размотрило пристигле пријаве на јавни позив, проверило испуњеност услова за израду пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта и утврдило прелиминарну листу јединица локалних самоуправа (у даљем тексту: Подносиоци пријава).

Подносиоци пријава, имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе, у периоду од три радна дана од дана објављивања исте. Подносиоци пријава могу поднети примедбу Министарству ради отклањања неправилности у поступку избора, у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне листе.

Коначна листа јединица локалних самоуправа којима ће бити израђена тражена пројектно техничка документација, одобрава се одлуком министра и објављује се на интернет страници Министарства и Порталу е-Управа.

Прелиминарну листу јединица локалних самоуправа можете преузети овде.