У просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 24. маја 2017. године потписани су уговори о додели средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2017. години, између Министарства и управљача.

Склопљена су 34 уговора укупне вредности 197.320.764,00 динара

Представнике заштићених подручја поздравио је помоћник министра Слободан Ердељан, истичући да обезбеђена средства субвенција представљају значајну помоћ управљачима у циљу свеукупног унапређења стања заштићених подручја као и њихове промоције.

У складу са Законом о буџету Републике Србије и Закона о Влади  доноси се Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса, којом се утврђују распоред, услови и начин коришћења средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса.

Субвенције се додељују управљачима на основу програма управљања заштићеног подручја на које министарство даје сагласност у складу са законом.