Инспекција за заштиту животне средине, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења и  инспекција за  рибарство, у оквиру Сектора инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, припремиле су, сагласно одредбама члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) Планове инспекцијског надзора за 2017. годину.

Планови су, након прибављених мишљења органа државне управе, усвојени од стране Координационе комисије.

План инспекцијског надзора инспекције  за заштиту животне  средине,  инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења и  инспекције за  рибарство за 2017. годину можете преузети са странице Сектора инспекције за заштиту животне средине.