Министарство заштите животне средине је, у складу с Законом о заштити природе,  покренуло поступак заштите за три нова заштићена подручја у Србији – Споменик природе „Бледерија“, Споменик природе „Пећински систем Самар“ и Споменик природе „Тупижничка леденица“. Министарство је 26. фебруара 2018. огласило јавни увид и заказало јавну расправу о нацртима уредби о проглашењу и студијама заштите ова три заштићена подручја.

BlederijaЈавни увид о Нацрту уредбе и Студији заштите о проглашењу Споменика природе ,,Бледерија” биће одржан од 26. фебруара до 17. марта 2018. године, а јавна расправа и јавна презентација докумената о заштити у четвртак, 15. марта 2018. године, са почетком у 1100 часова у просторијама општине Кладово (сала за састанке).

Pecinski-sistem-Samar-212x300Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и Студији заштите Споменика природе ,,Пећински систем Самар” биће у трајању од 26. фебруара до 17. марта 2018. године, а јавна расправа и јавна презентација докумената о заштити биће одржана у уторак, 20. марта 2018. године, са почетком у 1400 часова, у просторијама општине Сврљиг.

Tupiznicka-ledenica-212x300Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и Студији заштите споменика природе ,, Тупижничка леденица” биће одржана од 26. фебруара до 17. марта 2018. године, а јавна расправа и јавна презентација докумената о заштити заказана је за уторак, 20. марта 2018. године, са почетком у 1100 часова у Дому културе општине Књажевац.

Након обављеног јавног увида, у оквиру јавних расправа о нацртима уредби и документацији биће сумиране примедбе и сугестије заинтересованих јавности. Извештај о извршеном јавном увиду биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине. 

О покренутом поступку заштите Споменик природе „Бледерија“, Споменик природе „Пећински систем Самар“ и Споменик природе „Тупижничка леденица“ може се детаљније информисати на страни

 http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/zastita-prirode/