zivotna sredinaSektor za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: izradu strateških dokumenata u oblasti zaštite prirode i biodiverziteta, održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, kao i planova i programa; učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga rada Sektora; implementaciju međunarodnih konvencija, sporazuma, zakona i drugih propisa vezanih za zaštitu vazduha, vode, zemljišta, zaštitu od erozije i uređenje bujica, zaštitu prirode, zaštitu životne sredine u drugim sektorima; zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta; zaštitu, očuvanje, unapređenje i upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom; zaštitu kvaliteta vazduha; zaštitu kvaliteta voda; predlaganje projekata; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

  U Sektoru za zaštitu životne sredine obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za zaštićena područja i ekološku mrežu;
  2. Odeljenje za izdavanje dozvola u oblasti zaštite biodiverziteta;
  3. Odeljenje za zaštitu prirodnih resursa