Статистички подаци који се налазе на овој страници базирани су на информацијама садржаним у свеобухватној електронској бази података Регистра хемикалија.

slika1График 1.1. Приказ броја компанија које стављају хемикалије у промет у РС  (период од 2010. до 2015. год.)

 

slika2График 1.2. Приказ броја хемикалија које су стављене у промет у РС  (период од 2010. до 2015. год.)

Преглед количина хемикалија стављених у промет

Годишње се на тржиште Републике Србије стави у промет око 30.000 хемикалија. Од када се води Регистар, уочава се промена тенденције односа произведених и увезених хемикалија. Првобитно је количина произведених хемикалија била већа од количине увезених хемикалија, нарочито у 2010. и 2011. години, али се тај тренд у наредним годинама променио.

На основу до сада обрађене документације, приказани су резултати односа произведених и увезених хемикалија.

slika3График 2.1. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене  у промет у РС (2014.* год.)

 

slika4График 2.2. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене  у промет у РС (2013.* год.)

 

slika5График 2.3. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене  у промет у РС (2012.* год.)

 

slika6График 2.4. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене  у промет у РС (2011. год.)

 

slika7График 2.5. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене  у промет у РС (2010. год.)

Преглед броја хемикалија према подацима о опасности

Графици приказују процентуални однос хемикалија које нису класификоване као опасне, као и хемикалије које су класификоване као опасне, расподељено према класама опасности.

Хемикалије које нису класификоване као опасне чине 30% од укупног броја хемикалија које су стављене у промет. Хемикалије које имају ефекте при директном контакту, као што су корозивне, штетне и иритативне хемикалије, су заступљене у проценту од 40%. У просеку 10% свих хемикалија које су стављене у промет чине хемикалије које су опасне по животну средину.

slika8График 3.1. Приказ података о опасности хемикалија које су стављене у промет у РС (2014.* год.)

 

slika9График 3.2. Приказ података о опасности хемикалија које су стављене у промет у РС (2013.* год.)

 

slika10График 3.3. Приказ података о опасности хемикалија које су стављене у промет у РС (2012.* год.)

 

slika11График 3.4. Приказ података о опасности хемикалија које су стављене у промет у РС (2011. год.)

 

slika12График 3. 5. Приказ података о опасности хемикалија које су стављене у промет у РС (2010. год.)

* – Подаци који су обрађени закључно са 31. децембром 2016. године


Додатни статистички извештаји дати су у наставку

umesto-fascikle-2  Преглед начина коришћења хемикалија
umesto-fascikle-2  Преглед области индустрије у којима се хемикалије користе
umesto-fascikle-2  Преглед коришћења хемикалија у прерађивачкој индустрији