Statistički podaci koji se nalaze na ovoj stranici bazirani su na informacijama sadržanim u sveobuhvatnoj elektronskoj bazi podataka Registra hemikalija.

slika1Grafik 1.1. Prikaz broja kompanija koje stavljaju hemikalije u promet u RS  (period od 2010. do 2015. god.)

 

slika2Grafik 1.2. Prikaz broja hemikalija koje su stavljene u promet u RS  (period od 2010. do 2015. god.)

Pregled količina hemikalija stavljenih u promet

Godišnje se na tržište Republike Srbije stavi u promet oko 30.000 hemikalija. Od kada se vodi Registar, uočava se promena tendencije odnosa proizvedenih i uvezenih hemikalija. Prvobitno je količina proizvedenih hemikalija bila veća od količine uvezenih hemikalija, naročito u 2010. i 2011. godini, ali se taj trend u narednim godinama promenio.

Na osnovu do sada obrađene dokumentacije, prikazani su rezultati odnosa proizvedenih i uvezenih hemikalija.

slika3Grafik 2.1. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene  u promet u RS (2014.* god.)

 

slika4Grafik 2.2. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene  u promet u RS (2013.* god.)

 

slika5Grafik 2.3. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene  u promet u RS (2012.* god.)

 

slika6Grafik 2.4. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene  u promet u RS (2011. god.)

 

slika7Grafik 2.5. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene  u promet u RS (2010. god.)

Pregled broja hemikalija prema podacima o opasnosti

Grafici prikazuju procentualni odnos hemikalija koje nisu klasifikovane kao opasne, kao i hemikalije koje su klasifikovane kao opasne, raspodeljeno prema klasama opasnosti.

Hemikalije koje nisu klasifikovane kao opasne čine 30% od ukupnog broja hemikalija koje su stavljene u promet. Hemikalije koje imaju efekte pri direktnom kontaktu, kao što su korozivne, štetne i iritativne hemikalije, su zastupljene u procentu od 40%. U proseku 10% svih hemikalija koje su stavljene u promet čine hemikalije koje su opasne po životnu sredinu.

slika8Grafik 3.1. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija koje su stavljene u promet u RS (2014.* god.)

 

slika9Grafik 3.2. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija koje su stavljene u promet u RS (2013.* god.)

 

slika10Grafik 3.3. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija koje su stavljene u promet u RS (2012.* god.)

 

slika11Grafik 3.4. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija koje su stavljene u promet u RS (2011. god.)

 

slika12Grafik 3. 5. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija koje su stavljene u promet u RS (2010. god.)

* – Podaci koji su obrađeni zaključno sa 31. decembrom 2016. godine


Dodatni statistički izveštaji dati su u nastavku

umesto-fascikle-2  Pregled načina korišćenja hemikalija
umesto-fascikle-2  Pregled oblasti industrije u kojima se hemikalije koriste
umesto-fascikle-2  Pregled korišćenja hemikalija u prerađivačkoj industriji