Списак важећих прописа из области заштите животне средине и Табела надлежности

Списак важећих прописа из области заштите животне средине намењен је, како инспекторима, тако и правним лицима, предузетницима и физичким лицима, да на једном месту и у сваком тренутку могу располагати информацијом о прописима који се примењују у овој области

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Брошуру можете преузети овде

Планoви инспекцијског надзора за 2018. годину

Сектор за надзор и предострожност у животној средини, сагласно члану 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављује планове инспекцијског надзора за 2018. годину за:

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења
  3. Инспекцију за рибарство

Списак контролних листи у Сектору за надзор и предострожност у животној средини

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора.

Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења

Инспекција за рибарство

Извештаји

Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за 2017. годину

АРХИВА

Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини за претходне године:

Планови инспекцијског надзора за 2017. годину за:

  1. Инспекцију за заштиту животне средине
  2. Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења
  3. Инспекцију за рибарство