InspekcijaSektor inspekcije za zaštitu životne sredine obavlja se poslovi koji se odnose na: sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine; zaštitu i korišćenje prirodnih resursa i dobara; zaštitu od hemijskog udesa kod SAVESO postrojenja; kontrolu hemikalija i biocidnih proizvoda, zaštitu zemljišta i voda od zagađivanja; zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja; postupanje sa otpadom; prilagođavanje rada inspekcije za zaštitu životne sredine na svim nivoima u Republici Srbiji zahtevima Evropske Unije u cilju sprovođenja Preporuke Saveta Evrope i Skupštine Evrope o Minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine; izradu izveštaja i evidencija o sprovođenju inspekcijskog nadzora; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

            U Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine;
  2. Odeljenje za zaštitu zemljišta, podzemnih i površinskih voda od zagađivanja;
  3. Odeljenje za velike hemijske udese, hemikalije i biocidne proizvode;
  4. Odeljenje za zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja;
  5. Odeljenje za kontrolu postupanja sa otpadom;
  6. Odeljenje za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara;
  7. Odeljenje za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite ribljeg fonda.

Shematski prikaz:

Inspekcija_shema

 

 

 

 

 

Interantivna mapa sedišta Inspekcije za zaštite životne sredine (PowerPointShow – 51MB)