Иван Карић

Иван КарићЛични подаци:
Рођен у Обреновцу, 1975. године

Дипломирани инжењер геологије. Завршио је Рударско геолошки факултет Универзитетa у Београду – смер за истраживање лежишта минералних сировина

Остало:

Ожењен, отац једног детета
Говори енглески језик

 

Професионална каријера:

  • У више мандата био је биран за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије (2016 - до постављења на место државног секретара, октобар 2017; 2014-2016; 2012 -2014);
  • 2008-2012 – Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“ (саветник генералног директора и руководилац одбране од поплава за Град Београд)
  • 2004 – 2008 – Фонд за заштиту животне средине општине Обреновац (заменик директора)
  • 2001 - 2005 – Млади истраживачи Србије (председник организације)

Учествовао је на бројним обукама и тренинзима у циљу унапређења знања у области геологије и заштите животне средине.

Објавио је већи број стручних радова и чланака из области заштите животне средине.