1Министарство заштите животне средине, у оквиру процеса приступања Европској унији и отварања Поглавља 27, одржало је низ састанака и активности у циљу израде Преговарачке позиције.

У  периоду од 28.01. до 1.03.2018. године одржан је састанак посвећен прегледу четвртог нацрта Преговарачке позиције за Поглавље 27 и планирању даљих корака, у чијем раду су, између осталих, учествовали државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић и помоћник министра Биљана Филиповић Ђушић. Поред прегледа нацрта Преговарачке позиције, тема на састанку била је и идентификација директива за које су потребна додатна појашњења, као и планирање наредних корака. Поред овог, припремљени су састанци радних група за израду Преговарачке позиције за Поглавље 27 по одређеним секторима.

2Секторска радна група за управљање водама састала се 2. марта 2018, на челу са заменицом шефа Преговарачке групе 27 Биљаном Филиповић Ђушић. До краја марта месеца очекују се финални нацрти специфичних планова имплементације директива у овој области и њихови сажеци који ће бити укључени у текст Преговарачке позиције за Поглавље 27.

Министарство је 5. марта 2018. године одржало састанке секторских радних група за управљање отпадом и хемикалијама којима је присуствовао шеф Преговарачке групе 27 Иван Карић. Секторска радна група за управљање отпадом разматрала је актуелно стање и план наредних активности, и утврђивала додатне мере у вези информација неопходних за Преговарачку позицију.  На састанку Секторске радне групе за хемикалије разговорало се о изазовима са којима је суочена област хемикалија, као и предлозима за њихово превазилажење. Такође, разговарало се о новој уредби о живи која је ступила на снагу у јануару 2018. године. У циљу постизања квалитететније Преговарачке позиције за област хемикалија, потребно је разрешити неколико недоумица са члановима Преговарачког тима како би Преговарачка позиција била потпуна, закључено је том приликом.

Секторске радне групе за квалитет ваздуха, заштиту од буке у животној средини и цивилну заштиту одржале су своје састанке 6. марта 2018. године, и у њиховом раду је учествовао шеф Преговарачке групе 27 Иван Карић. Секторска радна група за ваздух анализирала је преговарачку позицију за сваки од прописа и утврђивала недостатке које је потребно превазићи у наредном периоду. Преговарачка позиција за сектор буке и цивилне заштите је у финалној фази израде.

На одржаним састанцима који су реализовани уз подршку ЕНВАП пројекта, ревидиран је текст Преговарачке позиције на основу коментара чланова секторске радне групе, и утврђивана су питања за техничке консултације са Европском комисијом, као и за чланове Преговарачког тима.