Министарство пољопривреде и заштите животне средине, уз подршку ЕУ, организује једнодневне техничке обуке у Новом Саду (03. фебруара), Београду (04. фебруара) и Нишу (05. фебруара), намењене припреми сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште. Предвиђено је усвајање Закона до краја 2015. године, као и да се са спровођењем обавеза започне од 01. јануара 2016. године.

Циљ Закона је успостављање основе за будућу имплементацију Система трговине емисионим јединицама, а пре свега успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију емисија гасова са ефектом „стаклене баште“.  Индустријска и енергетска постројења ће бити у обавези да врше мониторинг и извештавају надлежно Министарство о својим годишњим емисијама гасова са ефектом „стаклене баште“.  Ово у складу са мониторинг планом, који ће морати бити верификован од стране независног верификатора.

Техничка обука обухватиће главна начела мониторинга емисија ГХГ и указати на кључне аспекте израде мониторинг плана са циљем успешног испуњавања предстојећих обавеза. Министарство је у могућности да организује додатне обуке, уколико се за тим укаже потреба, а како би сектор индустрије правовремено и адекватно испунио предстојеће обавезе.

План рада можете погледати овде.