Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине, уз подршку ЕУ, организује радионицу 20. фебруара 2015. године у сали Протокола, Омладинских бригада 1 (СИВ 3) са почетком у 8:30 часова. Циљу скупа је благовременеа припрема заинтересованих страна за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште. Радионица је намењена представницима Акредитационог тела Србије, али и потенцијалним верификаторима и на њој ће бити представљене информације о активностима, које се односе на процес верификације годишњих извештаја о емисијама.

Предметни закон има за циљ успостављање основе за будућу имплементацију Система трговине емисионим јединицама, а пре свега успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију емисија гасова са ефектом стаклене баште.  Сходно одредбама предметног закона, оператери постројења обавезни су да врше мониторинг и извештавање о својим емисијама, док трећа, независна страна (верификатор) верификује валидност и тачност достављеног извештаја и конзисентност процеса мониторинга. Оператери могу ангажовати било ког верификатора који је акредитован од стране националног акредитационог тела. Законом је предвиђено да акредитацију верификатора, према тачно утврђеним правилима и процедурама, врши Акредитационо тело Србије.

Како би све заинтересоване стране могле правовремено да започну припреме за добијање акредитације, као и за процес верификације годишњих извештаја о емисијама,  Министарство наставља активности у циљу успешног испуњавања обавеза које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Заинтересовани за учешће на радионици могу да се пријаве електронским путем на dragana.radulovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs