Светски дан образовања о заштити животне средине обележава се данас широм света, како би се указало на улогу и значај знања и јачања свести јавности у постизању квалитетнијег животног окружења и очувања природних ресурса Планете.

Министар заштите животне средине Горан Триван тим поводом истиче да је за јачање еколошке свести јавности од кључног значаја континуирано образовање од најмлађег узраста, којим се људи уче да препознају и решавају еколошке проблеме који утичу на здравље и квалитет животне средине грађана. Еколошким образовањем стичу се знања која помажу разумевању еколошких процеса и  препознавању проблема које доноси савремени начин живљења, њихов погубни утицај на безбедност и здравље људи, али и стање и опстанак целокупне природе чији је човек нераскидиви део.

„За све грађане, нарочито оне који доносе одлуке, значајно је, али не и довољно да разумеју шта значи, и како се достиже унапређење животне средине. Када говорим о ономе што смо постигли и желимо да постигнемо, сигуран сам да ме многи разумеју, али не и да довољно осећају озбиљност и сложеност проблема. Поред разумевања, потребно је и лично уверење, да сви осећамо потребу и одговорност да заштитимо животну средину и природу за саме себе, за своју породицу и за будућност “, нагласио је, поводом Светског дана образовања о заштити животне средине, министар Горан Триван.

„Без еколошког образовања нема здраве животне средине. Образовање о заштити животне средине темељ је промена понашања и  активног односа према изазовима у препознавању и решавању бројних проблема у заштити животне средине. Свако од нас, са већим знањем и свешћу шта су претње у његовом животном окружењу и како се са њима носити, биће подстакнут на активизам, на свој лични допринос заштити животне средине. Образовањем о заштити животне средине, обезбеђује се будућност наредних покољења и очување Планете“, закључио је министар.