Министарство заштите животне средине 20. фебруара 2019. године објавило је јавни позив јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром.

По објављеном Јавном позиву јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром, Министарство је размотрило пристигле пријаве на јавни позив, проверило испуњеност услова за израду пројектно техничке докуметанције за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром и утврдило прелиминарну листу јединица локалних самоуправа (у даљем тексту: Подносиоци пријава).

Подносиоци пријава, имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе, у периоду од три радна дана од дана објављивања исте. Подносиоци пријава могу поднети примедбу Министарству ради отклањања неправилности у поступку избора, у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне листе.

Коначна листа јединица локалних самоуправа којима ће бити израђена тражена пројектно техничка документација, одобрава се одлуком министра и објављује се на интернет страници Министарства и Порталу е-Управа.

Прелиминарну листу јединица локалних самоуправа можете преузети овде.