resavskapecinaМинистарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Јавним предузећем „Ресавска пећина”, Деспотовац, обележиће у уторак 11. априла 2017. године у 11,00 часова, Дан заштите природе Србије, на платоу испред Споменика природе „Ресавска пећина”.

Дан заштите природе Србије, који се обележава осми пут, ће отворити државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине, др. Стана Божовић, а присутнима ће се обратити и председник општине Деспотовац Никола Николић и Милица Петровић, директор ЈП „Ресавска пећина“, који ће том приликом обићи и Споменик природе „Лисине“.

Заштићене природне вредности су делови природе који заслужују посебну заштиту због своје осетљивости, угрожености или реткости, а који се заштићују ради очувања биолошке, геолошке, геоморфолошке и предеоне разноврсности, природних процеса и екосистемских услуга или ради научног, културног, образовног, здравствено-рекреативног и другог јавног интереса.

Природну баштину општине Деспотовац одликују два репрезентативна објекта геонаслеђа, Споменик природе „Ресавска пећина“ и Споменик природе „Лисине“, издвојених као посебне природне вредности од изузетног научног, културног, естетског, туристичког и другог значаја.

Споменик природе „Ресавска пећина“ стављен је под заштиту као природно добро од изузетног значаја 1995. године као један од најзначајнијих и најлепших спелеолошких објеката Србије по богатству и разноврсности форми кристалних украса. Овај споменик природе представља подземни облик краса са посебним морфолошким и хидрографским појавама и облицима.

Споменик природе „Лисине“ стављен је под заштиту као природно добро од изузетног значаја 1995. године ради очувања особености морфо-хидролошког комплекса и одржавања и унапређења естетских и других својстава непосредне околине, ретког примера јаког некаптираног крашког врела и једног од највећих бигрених водопада у Србији а чине га извор Велико врело, његов водоток и акумулативни бигрени водопад.