karadjordjev-dudНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Карађорђев дуд”.

СП „Карађорђев дуд” налази се на североистоку Србије у Подунавском округу, у центру града Смедерева на пешачком тргу недалеко од речне обале.

Стабло дуда старо око 250-320 година, под којим је 1805. године смедеревски диздар предао кључеве града вођи Првог српског устанка – вожду Карађорђу, први пут је заштићено Решењем Завода за заштиту природе и научно проучавање природних реткости НР Србије број 01-596 од 14. новембра 1959. године („Службени гласник НРС”, бр. 53/59-888). Стручним надзором у 2016. години, утврђено је да СП „Карађорђев дуд” више не испуњава критеријуме за сврставање у заштићена подручја од великог значаја – II (друге) категорије, на којима је било засновано претходно проглашење заштите (Одлука СО Смедерево, број 633-2/95-07 од 6. априла 1995. године). Ревизијом студије заштите извршено је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и поновно вредновање и категоризација СП „Карађорђев дуд” у складу са одредбама Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15).

Према структури површина КО Смедерево пo власништву, заштићено подручје обухвата 70 m2 површина у јавној својини. На простору СП „Карађорђев дуд” утврђен је режим заштите III (трећег) степена.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 30. децембра 2016. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите Градској управи града Смедерева, као надлежном органу.