Kalemegdanski rtНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Калемегдански рт”.

Подручје које се предлаже за заштиту налази се јужно од ушћа Саве у Дунав, на подручју града Београда, између Горњег и Доњег града Београдске тврђаве на Калемегдану. Границама споменика природе обухваћена је јединствена природна реткост геолошког карактера на тлу Србије – профил морског спруда из најстаријег стадијума у историји некадашњег Панонског мора.

Према структури површина катастарске општине Стари град по власништву, површина коју заузима заштићено подручје је у државној својини. На подручју СП „Калемегдански рт” утврђени су режими заштите II (другог ) и III (трећег) степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Калемегдански рт” сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 6. јануара 2015. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите овом министарству, као надлежном органу.