hrast-platnaraНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Храст Платнара”.

СП „Храст Платнара” налази се у североисточној Србији, у центру града Смедерева на прилазу из Карађорђеве улице у насеље познато под именом „Платнара”.

Заштићено стабло храста је Одлуком Привременог органа Општине Смедерево брoj 322-24/2007-08 од 10. јула 2007. године први пут стављено под заштиту као значајно природно добро – III категорије под називом „Стабло храста лужњака – Платнара”. Ревизијом студије заштите извршено је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и поновно вредновање СП „Храст Платнара” у складу са одредбама Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15).

Заштићено стабло храста заузима 3,46 ара на катастарским парцелама у државном и приватном власништву. Граница површине под заштитом одређена је хоризонталном пројекцијом крошње храста пречника 21 m. На целокупном простору СП „Храст лужњак – Смедерево” утврђен је режим заштите III (трећег) степена.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 30. децембра 2016. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите Градској управи града Смедерева, као надлежном органу.