Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik”.hidroloski-kompleks-kalipolje-bukovik

Područje predloženo za zaštitu nalazi se u jugozapadnoj Srbiji u regiji Starog Vlaha, na severozapadnom obodu planinskog masiva Javor, na desnoj dolinskoj strani reke Uvac.

SP „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik” se prostire na površini od 139,21 ha koja teritorijalno pripada selu Ljepojevići, opština Nova Varoš. Prema strukturi vlasništva 77,68% ukupne površine zaštićenog područja je u privatnom vlasništvu, dok je 39,21% u državnoj, odnosno javnoj svojini. Na celokupnom području SP „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik” utvrđen je režim zaštite II stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik”, svrstava se u II kategoriju – regionalnog, odnosno velikog značaja.

Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje SP „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik” bude povereno preduzeću „Rezervat Uvac” d.o.o. iz Nove Varoši.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 11. decembra 2015. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio Studiju zaštite „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik” ovom ministarstvu, kao nadležnom organu.