Hidroloski kompleks Kalipolje-BukovikНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик”.

Подручје предложено за заштиту налази се у југозападној Србији у регији Старог Влаха, на северозападном ободу планинског масива Јавор, на десној долинској страни реке Увац.

СП „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик” се простире на површини од 139,21 ha која територијално припада селу Љепојевићи, општина Нова Варош. Према структури власништва 77,68% укупне површине заштићеног подручја је у приватном власништву, док је 39,21% у државној, односно јавној својини. На целокупном подручју СП „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик” утврђен је режим заштите II степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик”, сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја.

Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање СП „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик” буде поверено предузећу „Резерват Увац” д.о.о. из Нове Вароши.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 11. децембра 2015. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио Студију заштите „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик” овом министарству, као надлежном органу.