CukljenikНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Два стабла крупнолисног медунца у Чукљенику”.

Подручје предложено за заштиту налази се у југоисточном делу Србије, у селу Чукљеник, на подручју градске општине Нишка Бања, територија града Ниша.

Заштитом је обухваћено 6,80 ари у оквиру катастарске парцеле која према структури површина КО Чукљеник пo власништву припада јавној својини. Границе заштићеног подручја одређене су површином круга пречника крошњи два стабла врсте Quercus virgiliana импозантних димензија и процењене старости од око 250 до 300 година. На простору СП „Два стабла крупнолисног медунца у Чукљенику” утврђен је режим заштите III (трећег) степена.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 27. јуна 2017. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите Градској управи града Ниша, као надлежном органу.