Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд,  Војводе Степе 414 в, за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу

Надлежни орган обавештава јавност да је 17.07.2017. године предузећe / компанијa „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд,  Војводе Степе 414 в, поднела захтев за издавање дозволе за третман опасног отпада ( органских растварача) у мобилном постројењу.

Активности које горе поменуто предузеће предузима је третман органских растварача у мобилном постројењу – дестилатору, марке D.W. RENYMANN ROTO-O-140 методом дестилације.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 421, од 11h -13h.