Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији  оператера, на кп бр 2779/1 КО Смедеревска Паланка.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер „СТАРА ВАРОШ“ доо Топола поднео Захтев за добијање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији  оператера.

Активности које „СТАРА ВАРОШ“ доо Топола намерава да предузима је складиштење опасног отпада, на локацији кп бр 2779/1 КО Смедеревска Паланка.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу mirjana.sklabinski[at]nullekologija.gov.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 542 од 09h -11h