На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе и климатских промена

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КУЛТУРНИ ПРЕДЕО ТРШИЋ-ТРОНОШАˮ 25. јуна 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КУЛТУРНИ ПРЕДЕО ТРШИЋ-ТРОНОШАˮ

  Подручје Предела изузетних одлика „Kултурни предео Тршић-Троноша”, које се предлаже за заштиту, налази се на територији града Лознице и обухвата катастарске општине Коренита и Тршић, укупне површине 1802,57 ha, од чега је 41,21 ha (2,28%) у државном власништву, 1395,14 ha (77,39%) у приватном, 366,22 hа (20,33%) у другим облицима власништва. Нацрт Уредбе можете видети овде. (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БОРАЧКИ КРШ” 25. јуна 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ  „БОРАЧКИ КРШ”

  Подручје Споменик природе „Борачки крш”, које се предлаже за заштиту, обухвата део Рудничко – котленичке области, и налази се у југозападној Шумадији између Рудничких, Котленичких и Гледићких планина, на територији општине Кнић и обухвата катастарску општину Борач, укупне површине 68, 22 hа, од чега је 54, 35 hа (79,67%) у државном власништву, 12,89 hа (18,89%) у приватном власништву, а 0, 98 hа (1,43%) у црквеном власништву. Нацрт Уредбе можете видети овде. (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „БРЗАНСКО МОРАВИШТЕˮ 25. јуна 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

   ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „БРЗАНСКО МОРАВИШТЕˮ

   Подручје Специјалног резервата природе „Брзанско моравиште”, које се предлаже за заштиту, налази се на територији града Јагодина, КО Милошево (49,68 hа) и општине Баточина, КО Брзан (15,08 hа), укупне површине 64,76 hа. Нацрт уредбе можете видети овде.
  (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОСРЕДАК” 25. јуна 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОСРЕДАК”

  Подручје Специјалног резервата природе „Осредак”, које се предлаже за заштиту, налази се на обалама Западне Мораве, у централном делу Републике Србије, административно припада општини Крушевац и обухвата просторе катастарских општина Кукљин, Бела Вода и Глободер и мањем делу општини Трстеник и обухвата простор катастарске општине Бресно Поље, укупне површине 245,75 ha, од чега је 06,61 ha (0,37%) у државном власништву и 239,13 ha (99,63%) у приватном власништву. Нацрт Уредбе можете погледати овде. (више…)

 • Обавештење о поступку покретања заштите предела изузетних одлика „Кањишки јараши” 25. маја 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Кањишки јараши”. (више…)

 • Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Стратиграфски профил филијала – Беочин” 25. маја 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Стратиграфски профил Филијала – Беочин”. (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА” 26. фебруара 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА” (више…)

 • Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Тупижничка Леденица” 26. фебруара 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Тупижничка леденица”. (више…)

 • Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Пећински систем Самар” 26. фебруара 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Пећински систем Самар”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КЛИСУРА ЂЕТИЊЕ” 19. јануара 2018.

   

  Klisura DjetinjeНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Клисура Ђетиње”.

  Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у западној Србији, на територији града Ужица и општине Чајетина. Заштитом је обухваћен највећи део подручја клисуре реке Ђетиње, укупно 853,13 ha, од чега је, према структури површина катастарских општина по власништву, приближно 70% у приватној, односно око 30% у државној својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите II и III степена. (више…)

Стране: 1 2