На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе и климатских промена

 • Обавештење о поступку покретања заштите предела изузетних одлика „Кањишки јараши” 25. маја 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Кањишки јараши”. (више…)

 • Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Стратиграфски профил филијала – Беочин” 25. маја 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Стратиграфски профил Филијала – Беочин”. (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА” 26. фебруара 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА” (више…)

 • Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Тупижничка Леденица” 26. фебруара 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Тупижничка леденица”. (више…)

 • Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Пећински систем Самар” 26. фебруара 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Пећински систем Самар”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КЛИСУРА ЂЕТИЊЕ” 19. јануара 2018.

   

  Klisura DjetinjeНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Клисура Ђетиње”.

  Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у западној Србији, на територији града Ужица и општине Чајетина. Заштитом је обухваћен највећи део подручја клисуре реке Ђетиње, укупно 853,13 ha, од чега је, према структури површина катастарских општина по власништву, приближно 70% у приватној, односно око 30% у државној својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите II и III степена. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ” 17. новембра 2017.

  Slatine u dolini ZlaticeНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Слатине у долини Златице”.

  ПП „Слатине у долини Златице” налази се у северном делу Баната на подручју општине Чока и града Кикинде, односно између Падеја, Остојићева, Чоке, Банатског Моноштора, Црне Баре, Врбице и Јазова. Подручје предложено за заштиту укупно заузима 3.640,60 ha и пружа се дуж реке Златице у правцу североисток-југозапад од државне границе са Румунијом до Падеја.

  Према структури површина катастарских општина по власништву око 93% површина у заштићеном подручју је у државној својини, 5% површина је у приватној својини, а остатак припада друштвеној, јавној и другим облицима власништва. На подручју ПП „Слатине у долини Златице” утврђују се режими заштите II и III степена. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА” 16. новембра 2017.

   

  Mrtvaje gornjeg PotisjaНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Мртваје горњег Потисја”.

  Парк природе „Мртваје горњег Потисја” налази се у северној Војводини на територији општина Кањижа, Сента и Чока. Парк природе чине четири одвојена локалитета у приобаљу Тисе – мртваје Мртва Тиса наспрам Ђале (Хоргошка мртваја) и Пана уз десну и мртваје Буџак и Батка уз леву обалу реке. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА” 8. новембра 2017.

  JegrickaНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Јегричка”.

  Подручје под заштитом налази се у јужној Бачкој уз речицу Јегричка, водоток који се пружа више од шездесет километара у правцу исток-запад – полази од Малог бачког канала код Деспотова, а улива се у Тису код Жабља.

  Заштићеним подручјем обухваћено је укупно 1.193,19 ha територије општина Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ. Према структури површина катастарских општина по власништву, у државној својини је 99,87%, а у приватној 0,13% површина. На простору ПП „Јегричка” успостављени су режими заштите II и III степена, а око његових граница заштитна зона површине 5.701,60 ha. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДВА СТАБЛА КРУПНОЛИСНОГ МЕДУНЦА У ЧУКЉЕНИКУ” 13. октобра 2017.

  CukljenikНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Два стабла крупнолисног медунца у Чукљенику”.

  Подручје предложено за заштиту налази се у југоисточном делу Србије, у селу Чукљеник, на подручју градске општине Нишка Бања, територија града Ниша. (више…)

Стране: 1 2