Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Zaštita prirode

Na ovom mestu možete pogledati Obaveštenja Sektora za zaštitu prirode.

19. januar 2018.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KLISURA ĐETINJE”

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Klisura Đetinje”. Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u zapadnoj Srbiji, na teritoriji grada Užica i opštine Čajetina. Zaštitom je obuhvaćen najveći deo područja klisure reke Đetinje, ukupno 853,13 ha, od čega je, prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, približno 70% u privatnoj, odnosno oko 30% u državnoj svojini. Na zaštićenom području utvrđeni su režimi zaštite II i III stepena.
17. novembar 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Slatine u dolini Zlatice”. PP „Slatine u dolini Zlatice” nalazi se u severnom delu Banata na području opštine Čoka i grada Kikinde, odnosno između Padeja, Ostojićeva, Čoke, Banatskog Monoštora, Crne Bare, Vrbice i Jazova. Područje predloženo za zaštitu ukupno zauzima 3.640,60 ha i pruža se duž reke Zlatice u pravcu severoistok-jugozapad od državne granice sa Rumunijom do Padeja. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu oko 93% površina u zaštićenom području je u državnoj svojini, 5% površina je u privatnoj svojini, a ostatak pripada društvenoj, javnoj i drugim oblicima vlasništva. Na području PP „Slatine u dolini Zlatice” utvrđuju se režimi zaštite II i III stepena.
16. novembar 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „MRTVAJE GORNJEG POTISJA”

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja”. Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja” nalazi se u severnoj Vojvodini na teritoriji opština Kanjiža, Senta i Čoka. Park prirode čine četiri odvojena lokaliteta u priobalju Tise – mrtvaje Mrtva Tisa naspram Đale (Horgoška mrtvaja) i Pana uz desnu i mrtvaje Budžak i Batka uz levu obalu reke.
8. novembar 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „JEGRIČKA”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Jegrička”. Područje pod zaštitom nalazi se u južnoj Bačkoj uz rečicu Jegrička, vodotok koji se pruža više od šezdeset kilometara u pravcu istok-zapad – polazi od Malog bačkog kanala kod Despotova, a uliva se u Tisu kod Žablja. Zaštićenim područjem obuhvaćeno je ukupno 1.193,19 ha teritorije opština Bačka Palanka, Vrbas, Temerin i Žabalj. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, u državnoj svojini je 99,87%, a u privatnoj 0,13% površina. Na prostoru PP „Jegrička” uspostavljeni su režimi zaštite II i III stepena, a oko njegovih granica zaštitna zona površine 5.701,60 ha.
13. oktobar 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „DVA STABLA KRUPNOLISNOG MEDUNCA U ČUKLJENIKU”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije – lokalnog značaja, kao Spomenik prirode „Dva stabla krupnolisnog medunca u Čukljeniku”. Područje predloženo za zaštitu nalazi se u jugoistočnom delu Srbije, u selu Čukljenik, na području gradske opštine Niška Banja, teritorija grada Niša.
13. oktobar 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „HIDROLOŠKI KOMPLEKS KALIPOLJE – BUKOVIK”

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik”. Područje predloženo za zaštitu nalazi se u jugozapadnoj Srbiji u regiji Starog Vlaha, na severozapadnom obodu planinskog masiva Javor, na desnoj dolinskoj strani reke Uvac. SP „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik” se prostire na površini od 139,21 ha koja teritorijalno pripada selu Ljepojevići, opština Nova Varoš. Prema strukturi vlasništva 77,68% ukupne površine zaštićenog područja je u privatnom vlasništvu, dok je 39,21% u državnoj, odnosno javnoj svojini. Na celokupnom području SP „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik” utvrđen je režim zaštite II stepena. Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Hidrološki kompleks Kalipolje – Bukovik”, svrstava se u II kategoriju – regionalnog, odnosno velikog značaja.