Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Zaštita prirode

Na ovom mestu možete pogledati Obaveštenja Sektora za zaštitu prirode.

14. avgust 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „ZELENIČE”

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Zeleniče”. Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu je jedino prirodno stanište reliktne biljne vrste lovorvišnja (zeleniče) u Srbiji. Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, između Vlasotinca i Crne Trave, na severozapadnoj padini planine Ostrozub, na nadmorskoj visini od 1200 do 1300 m. SRP „Zeleniče” obuhvata ukupno 38,815 ha i teritorijalno pripada opštinama Crna Trava i Leskovac. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, sve površine u zaštićenom području su u državnoj svojini.
15. jun 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „ŽELJIN”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Željin”. Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u centralnoj Srbiji između Ibra na zapadu, Stolova na severozapadu, Goča na severu i severoistoku i Kopaonika na jugu. Prostire se na površini od ukupno 6.379,0983 ha, na nadmorskoj visini od 360 do 1.785 m. PIO „Željin” teritorijalno pripada opštinama Aleksandrovac i Raška i gradu Kraljevo. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, oko 83% površina u zaštićenom području je u državnom vlasništvu, dok privatnom i ostalim oblicima vlasništva ukupno pripada oko 17%.
15. jun 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „ŠARGAN-MOKRA GORA”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Park prirode „Šargan-Mokra Gora”. Područje PP „Šargan-Mokra Gora” nalazi se u jugozapadnom delu Srbije, na teritoriji opština Užice i Čajetina, na samoj državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Deo predloženog područja je 2005. godine proglašen za zaštićeno područje I (prve) kategorije i to kao predeo izuzetnih odlika. Uredbom o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora” („Službeni glasnik RS”, broj 52/05) na površini od 3.678,23 ha ustanovljeni su režimi zaštite I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) stepena. U skladu sa Uredbom o zaštiti Parka prirode „Šargan-Mokra Gora” („Službeni glasnik RS”, broj 81/08) unapređen je status zaštićenog područja i pod zaštitu je stavljena površina od ukupno 10.813,73 ha.
7. april 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PAŠNJACI VELIKE DROPLJE”

Na osnovu člana 42. stava 8. Zakona o zaštiti prirode  („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10- ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje”. U cilju očuvanja poslednjeg utočišta velike droplje u našoj zemlji, kao i njenih najvrednijih staništa, 1997. godine proglašeno je zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja („Službeni glasnik RS”, 37/97), odnosno zaštićeno područje I (prve) kategorije i to kao Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike dropljeˮ. Uredbom o zaštiti obuhvaćena je površina od 979,4394 ha  i ustanovljen je II (drugi) režim zaštite. Za upravljača tog zaštićenog područja imenovano je Lovačko udruženje „Perjanicaˮ iz Mokrina.
6. april 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KARAĐORĐEV DUD”

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije – lokalnog značaja, kao Spomenik prirode „Karađorđev dud”. SP „Karađorđev dud” nalazi se na severoistoku Srbije u Podunavskom okrugu, u centru grada Smedereva na pešačkom trgu nedaleko od rečne obale. Stablo duda staro oko 250-320 godina, pod kojim je 1805. godine smederevski dizdar predao ključeve grada vođi Prvog srpskog ustanka – voždu Karađorđu, prvi put je zaštićeno Rešenjem Zavoda za zaštitu prirode i naučno proučavanje prirodnih retkosti NR Srbije broj 01-596 od 14. novembra 1959. godine („Službeni glasnik NRS”, br. 53/59-888). Stručnim nadzorom u 2016. godini, utvrđeno je da SP „Karađorđev dud” više ne ispunjava kriterijume za svrstavanje u zaštićena područja od velikog značaja – II (druge) kategorije, na kojima je bilo zasnovano prethodno proglašenje zaštite (Odluka SO Smederevo, broj 633-2/95-07 od 6. aprila 1995. godine). Revizijom studije zaštite izvršeno je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i ponovno vrednovanje i kategorizacija SP „Karađorđev dud” u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15).
6. april 2017.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „HRAST PLATNARA”

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije – lokalnog značaja, kao Spomenik prirode „Hrast Platnara”. SP „Hrast Platnara” nalazi se u severoistočnoj Srbiji, u centru grada Smedereva na prilazu iz Karađorđeve ulice u naselje poznato pod imenom „Platnara”. Zaštićeno stablo hrasta je Odlukom Privremenog organa Opštine Smederevo broj 322-24/2007-08 od 10. jula 2007. godine prvi put stavljeno pod zaštitu kao značajno prirodno dobro – III kategorije pod nazivom „Stablo hrasta lužnjaka – Platnara”. Revizijom studije zaštite izvršeno je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i ponovno vrednovanje SP „Hrast Platnara” u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15).