Na ovom mestu možete pogledati Obaveštenja Sektora za zaštitu prirode i klimatskih promena

 • Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši” 25. maja 2018.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši”. (više…)

 • Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite spomenika prirode „Stratigrafski profil filijala – Beočin” 25. maja 2018.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Stratigrafski profil Filijala – Beočin”. (više…)

 • JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,BLEDERIJA” 26. februara 2018.

  U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

  JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,BLEDERIJA” (više…)

 • Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite spomenika prirode „Tupižnička Ledenica” 26. februara 2018.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Spomenik prirode „Tupižnička ledenica”. (više…)

 • Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite spomenika prirode „Pećinski sistem Samar” 26. februara 2018.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Spomenik prirode „Pećinski sistem Samar”. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KLISURA ĐETINJE” 19. januara 2018.

   

  Klisura DjetinjeNa osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Klisura Đetinje”.

  Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u zapadnoj Srbiji, na teritoriji grada Užica i opštine Čajetina. Zaštitom je obuhvaćen najveći deo područja klisure reke Đetinje, ukupno 853,13 ha, od čega je, prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, približno 70% u privatnoj, odnosno oko 30% u državnoj svojini. Na zaštićenom području utvrđeni su režimi zaštite II i III stepena. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE” 17. novembra 2017.

  Slatine u dolini ZlaticeNa osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Slatine u dolini Zlatice”.

  PP „Slatine u dolini Zlatice” nalazi se u severnom delu Banata na području opštine Čoka i grada Kikinde, odnosno između Padeja, Ostojićeva, Čoke, Banatskog Monoštora, Crne Bare, Vrbice i Jazova. Područje predloženo za zaštitu ukupno zauzima 3.640,60 ha i pruža se duž reke Zlatice u pravcu severoistok-jugozapad od državne granice sa Rumunijom do Padeja.

  Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu oko 93% površina u zaštićenom području je u državnoj svojini, 5% površina je u privatnoj svojini, a ostatak pripada društvenoj, javnoj i drugim oblicima vlasništva. Na području PP „Slatine u dolini Zlatice” utvrđuju se režimi zaštite II i III stepena. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „MRTVAJE GORNJEG POTISJA” 16. novembra 2017.

   

  Mrtvaje gornjeg PotisjaNa osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja”.

  Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja” nalazi se u severnoj Vojvodini na teritoriji opština Kanjiža, Senta i Čoka. Park prirode čine četiri odvojena lokaliteta u priobalju Tise – mrtvaje Mrtva Tisa naspram Đale (Horgoška mrtvaja) i Pana uz desnu i mrtvaje Budžak i Batka uz levu obalu reke. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „JEGRIČKA” 8. novembra 2017.

  JegrickaNa osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Jegrička”.

  Područje pod zaštitom nalazi se u južnoj Bačkoj uz rečicu Jegrička, vodotok koji se pruža više od šezdeset kilometara u pravcu istok-zapad – polazi od Malog bačkog kanala kod Despotova, a uliva se u Tisu kod Žablja.

  Zaštićenim područjem obuhvaćeno je ukupno 1.193,19 ha teritorije opština Bačka Palanka, Vrbas, Temerin i Žabalj. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, u državnoj svojini je 99,87%, a u privatnoj 0,13% površina. Na prostoru PP „Jegrička” uspostavljeni su režimi zaštite II i III stepena, a oko njegovih granica zaštitna zona površine 5.701,60 ha. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „DVA STABLA KRUPNOLISNOG MEDUNCA U ČUKLJENIKU” 13. oktobra 2017.

  CukljenikNa osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije – lokalnog značaja, kao Spomenik prirode „Dva stabla krupnolisnog medunca u Čukljeniku”.

  Područje predloženo za zaštitu nalazi se u jugoistočnom delu Srbije, u selu Čukljenik, na području gradske opštine Niška Banja, teritorija grada Niša. (više…)

Strane: 1 2