Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита природе

На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе.

26. фебруар 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА”
26. фебруар 2018.

Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Тупижничка Леденица”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Тупижничка леденица”.
26. фебруар 2018.

Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Пећински систем Самар”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Пећински систем Самар”.
19. јануар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КЛИСУРА ЂЕТИЊЕ”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Клисура Ђетиње”. Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у западној Србији, на територији града Ужица и општине Чајетина. Заштитом је обухваћен највећи део подручја клисуре реке Ђетиње, укупно 853,13 ha, од чега је, према структури површина катастарских општина по власништву, приближно 70% у приватној, односно око 30% у државној својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите II и III степена.
17. новембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Слатине у долини Златице”. ПП „Слатине у долини Златице” налази се у северном делу Баната на подручју општине Чока и града Кикинде, односно између Падеја, Остојићева, Чоке, Банатског Моноштора, Црне Баре, Врбице и Јазова. Подручје предложено за заштиту укупно заузима 3.640,60 ha и пружа се дуж реке Златице у правцу североисток-југозапад од државне границе са Румунијом до Падеја. Према структури површина катастарских општина по власништву око 93% површина у заштићеном подручју је у државној својини, 5% површина је у приватној својини, а остатак припада друштвеној, јавној и другим облицима власништва. На подручју ПП „Слатине у долини Златице” утврђују се режими заштите II и III степена.
16. новембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Мртваје горњег Потисја”. Парк природе „Мртваје горњег Потисја” налази се у северној Војводини на територији општина Кањижа, Сента и Чока. Парк природе чине четири одвојена локалитета у приобаљу Тисе – мртваје Мртва Тиса наспрам Ђале (Хоргошка мртваја) и Пана уз десну и мртваје Буџак и Батка уз леву обалу реке.