На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе и климатских промена

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ПАРК БАЊА КОВИЉАЧА” 28. августа 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Парк Бања Ковиљача”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЈАРЕШНИК” 6. августа 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Строги резерват природе „Јарешник”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАЛЕНИЋ” 6. августа 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Строги резерват природе „Каленић”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ШУПЉА СТЕНА” 6. августа 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе Прераст „Шупља стена”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОСРЕДАК” 6. августа 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Специјални резерват природе „Осредак”. (више…)

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СТОЛОВИ” 6. августа 2018.

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Столови”. (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „МАЉЕН” 26. јуна 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „МАЉЕН”

  Подручје Предела изузетних одлика „Маљен”, које се предлаже за заштиту, се налази у западном делу Србије, на северу Ваљевских планина и обухвата Град Ваљево са катастарским општинама Дивчибаре, Пријездић и Бачевци, као и општине Горњи Милановац са катастарском општином Богданица, општина Мионица са катастарским општинама Брежђе, Горњи Лајковац, Крчмар, Осеченица и Планиница и општину Пожегу са катастарским општинама Љутице и Тометино поље, укупне површине 10.104,83 hа, од чега је 3.098, 33 hа (30,66%) у државном власништву, 5.335, 58 hа (52.80%) у приватном власништву и у јавном власништву, 1.670, 92 hа (16.54%). (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „РТАЊ” 26. јуна 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „РТАЊ”

  Подручје Специјалног резервата природе „Ртањ”, које се предлаже за заштиту, обухвата истоимени планински масив који припада источној Србији и административно припада општинама Сокобања и Бољевац, укупне површине 4.997,17 hа, од чега је 3.013,53 hа (60,30%) у државном власништву и 1.983,63 hа (39,70%) у приватном власништву. (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ЖЕЉИН” 26. јуна 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ЖЕЉИН”

  Подручје Предела изузетних одлика „Жељин”, које се предлаже за заштиту, обухвата истоимени планински масив, позициониран у централном делу Србије, захватајући делове Града Краљева и обухвата просторе катастарских општина Гокчаница, Плана и Баре, као и подручја општина Александровац са катастарским општинама Рогавчина, Плоча и Јелакци и општина Рашка са катастарским општинама Боће, Војмиловићи, Ковачи и Биљановац, укупне површине 6.379,09 hа, од чега је 5.293,12 hа (82,98%) у државном власништву, 1.066,28hа (16,72%) у приватном власништву и 19,70hа (0,31%) у јавном  власништву. (више…)

 • ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СТОЛОВИ” 26. јуна 2018.

  У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СТОЛОВИ”

  Подручје Предела изузетних одлика „Столови”, које се предлаже за заштиту, обухвата истоимени планински масив, у централном делу Србије, који се налази на територији Града Краљева и обухвата просторе катастарских општина Замчање, Мељаница, Крушевица, Каменица, Матаруге, Брезна и Рибница, укупне површине 9.932,1 hа, од чега је 8.699,63 hа (87,59%) у државном власништву, 1.113,58 hа (11,21%) у приватном власништву, 22,95 hа (0,23%) у јавном  власништву, а 95,91 hа (0,97%) у црквеном власништву. (више…)

Стране: 1 2