Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Третман отпада

На овом месту можете погледати Обавештења о пријему захтева за издавање дозвола на основу члана 63. Закона о управљању отпадом.

 

25. децембар 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман инфективног медицинског отпада, на локацији Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ у Сокобањи

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман инфективног медицинског отпада, на локацији Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ у Сокобањи.
2. октобар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавањe дозволе за складиштење и третман отпада (отпад од електричне и електронске опреме и отпадна возила) од стране оператера привредног друштва „СТАРА ВАРОШ “

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавањe дозволе за складиштење и третман отпада (отпад од електричне и електронске опреме и отпадна возила) од стране оператера привредног друштва „СТАРА ВАРОШ “ д.о.о. Топола.
8. септембар 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање решења о измени и допуни решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, на локацији оператера „Даркоматиц“ ДОО из Београда

Министарство заштите животне средине на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање измене и допуне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, оператера „Даркоматиц” ДОО из Београда, улица Панчевачки пут 86Е, 11210 Београд-Палилула, на локацији оператера (К.П. 4941/1 у К.О. Овча – општина Палилула, Београд), регистарског броја 1365, коју је 6. фебруара 2014. године издало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. У Захтеву је наведено да постојећа дозвола треба да се измени у делу који се односи на капацитет постројења, врсте отпада које се складиштите и третирају.
27. август 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд,  Војводе Степе 414 в, за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу
21. август 2017.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног oтпада у мобилним постојењем предузећа „CITY ROAD GROUP“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу од стране предузећа „CITY ROAD GROUP“ д.о.о. Београд, ул. Панте Тутунџића бр. 2, 11070 Нови Београд.
26. јул 2017.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ Регионални центар за управљање отпадом

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднетог од стране ЈКП „ДУБОКО“ Ужице Регионални центар за управљање отпадом, улица Дубоко бб.