Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Третман отпада

На овом месту можете погледати Обавештења о пријему захтева за издавање дозвола на основу члана 63. Закона о управљању отпадом.

 

14. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању дозволe за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије предузећу „PROHEMA SRB“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, као правни следбеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању дозволe за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу  на територији Републике Србије предузећу „PROHEMA SRB“ д.о.о., са седиштем у Београду у улици Вилине воде број 6.
14. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије предузећу „ENERGY ZAMNA“ д.о.о. из Београда

Министарство заштите животне средине, као правни следбеник Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије предузећу „ENERGY ZAMNA“ д.о.о. из Београда, са седиштем у Београду (град), у ул. Здравка Челара 6.
31. јануар 2018.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије „ЕКО МАБЕР ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Панчево

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднетог од стране привредног друштва „ЕКО МАБЕР ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Панчево, ул. Спољностарчевачка 153.
29. јануар 2018.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији оператера, поднет од стране „СТАРА ВАРОШ“ доо Топола

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији  оператера, на кп бр 2779/1 КО Смедеревска Паланка.
24. јануар 2018.

Обавештење о пријему Захтева за издавање Допуне дозволе за третман (деконтаминацију уља која садрже РСВ и опреме контаминиране РСВ-јем ) опасног отпада у мобилном постројењу „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА“ а.д. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање Допуне дозволе за третман (деконтаминацију уља која садрже РСВ и опреме контаминиране РСВ-јем ) опасног отпада у мобилном постројењу, од стране „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА“ а.д. Београд.
8. јануар 2018.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „PWW Депонија“ д.о.о. Јагодина

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за механички третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, од стране привредног друштва „PWW Депонија“ д.о.о. Јагодина, ул. Кабловска бб.