Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. јул 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта В8 – Фабрике папира 3 (објекат РМ3), на КП 1025/1 КО Крњача

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
21. јул 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације глине на површинском копу “Велики Брезаци“,КО Горње Црниљево, на територији СО Осечина

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. јул 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта “Бабића мајдан“, КО Градојевић, на територији СО Коцељева

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
24. мај 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење и третман медицинског отпада у закупљеном простору у оквиру објекта који користи Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
25. април 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину пројекта производње опекарских производа од печене глине на КП 340 КО Врбовац код Смедерева

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. април 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације грађевинског песка у лежишту “Јаковачка Кумша“, на катастарским парцелама наведеним у информацији о локацији, на територији ГО Сурчин, град Београд

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће