Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. септембар 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта проширења флотацијског јаловишта Велики Кривељ, на „нулто поље“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. август 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације руде олова и цинка из „Вучковог лежишта“ и лежишта „кула“ у склопу рудника „Грот“ а.д. – Крива Феја

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
29. август 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације пословно-магацинског објекта у складиште опасног и неопасног отпада, на кат. парцели број 4874, КО Стара Пазова, на територији СО Стара Пазова

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
23. август 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – централно постројење за перечишћавање отпадних вода града Крушевца

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
8. август 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације бродске преводнице у саставу ХЕ Ђердап 1

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
4. август 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: SVR 2 – Производња БРЕФ куглица за освежавање и негу тоалета на КП 1370/1 КО Дедина, територија Града Крушевца

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће