Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. април 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса “Винча“

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
28. март 2018.

Захтев за oдређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске глине у лежишту “Батуловце“, код Власотинца

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
26. март 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Експлоатација кречњака на површинском копу „Котурача“ код Чајетине, КО Бранешци, све у СО Чајетина

На основу чл. 12. ставови 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће
22. јануар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Проширење капацитета терминал за расуте и генералне терете Луке Смедерево“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
15. јануар 2018.

Захтев одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Сићево-Димитровград

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
3. јануар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процeни утицаја на животну средину пројекта реконструкције и промене намене постојећег производног објекта ТРР

На основу чл. 12, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће