Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. јануар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Проширење капацитета терминал за расуте и генералне терете Луке Смедерево“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
15. јануар 2018.

Захтев одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Сићево-Димитровград

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
3. јануар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процeни утицаја на животну средину пројекта реконструкције и промене намене постојећег производног објекта ТРР

На основу чл. 12, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
20. децембар 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације руде олова, цинка и бакра у лежишту “Велики Мајдан“, на територији СО Љубовија

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
15. новембар 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:„Погон за рециклажу пнеуматика пиролитичким поступком

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. новембар 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину Идејног пројеката аутопута Е – 80, деоница Плочник – Мердаре

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће