Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. јануар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја коришћења индустријског гипса као алтернативне сировине за производњу цемента

На основу чл. 12, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
22. децембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Рогачице на државном путу IIа реда, територија Општине Бајина Башта

На основу чл. 8, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
22. децембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта -експлоатације мермера као ТГК из лежишта Пашин Камен, Попова код Блаца

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
21. децембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Цернице на km 32+410 на државном путу IIa реда бр. 137 Шабац-Грачаница

На основу чл. 8, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
21. децембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Топлице у селу Доња Топлица на државном путу IIа реда бр. 175 Боговађа-Мионица

На основу чл. 8, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
21. децембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Самостални пословни објекат 08 – фаза 8, са опремом техничких просторија и паркирањем у подземној гаражи у улици Кнеза Данила бр. 23-27, Београд

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће