Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: : Процес технологија рада привременог складиштења опасног и неопасног отпада

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта “Габар сопотница“

На основу чл.10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
23. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пословно-стамбеног комплекса SKYLINE BELGRADE

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складишта неопасног отпадног магнезијума на дели катастарске парцеле бр. 718 КО Бела Стена, комплекс оператера “MG Serbien“ д.о.о.

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
3. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља из лежишта “Пољана“

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
2. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасних материја – вештачког ђубрива амонијум нитрата, у количини од 1000 тона, на к.п 946/1 КО Лазарица, Град Крушевац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће