Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. јануар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције производних агрегата и пратеће опреме за Власинске хидроелектране, укупне инсталисане снаге 128,7 MW

На основу чл. 8., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
10. јануар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Саобраћајни прикључак на државни пут IIA реда број 194, општина Прибој

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
9. јануар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и промене намене производног погона редукције у погон ливнице за претапање отпадног магнезијума, КО Бела Стена, СО Рашка

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
9. јануар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградње телекомуникационе оптичке мреже у оквиру Ски центра Копаоник

На основу чл. 8, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
3. јануар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја коришћења индустријског гипса као алтернативне сировине за производњу цемента

На основу чл. 12, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
22. децембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Рогачице на државном путу IIа реда, територија Општине Бајина Башта

На основу чл. 8, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће