Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. septembar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta graničnog prelaza “Gostun“ između Republike Srbije i Republike Crne Gore, KO Gostun, na teritoriji SO Prijepolje

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
14. septembar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat promene namene magacina gotovih proizvoda u proizvodni pogon, zaveden pod brojem 353-02-02607/2016-16 od 21.12.2016.

Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
1. septembar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „pilot“ postrojenja za tehnološka ispitivanja flotacijske prerade Pb-Zn rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“, na području Karamanice, opština Bosilegrad

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
30. avgust 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Granični prelaz „Kotroman“

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
29. avgust 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta asfaltne baze u Bubanj potoku, pokraj regionalnog (kružnog) puta R251 Leštane – Bubanj potok

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
28. avgust 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Granični prelaz „Bajina Bašta“

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće