Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. фебруар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка на површинском копу “Јаково“, на кат. парцели 2757, КО Јаково, на територији ГО Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. фебруар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације подземних вода на изворишту предузећа “Piggy Centar“ d.o.o, у селу Трска, КО Сипић, на територији СО Рача

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. фебруар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка на површинском копу “Јаково“, на кат. парцели 2757, КО Јаково, на територији ГО Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
1. фебруар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња и реконструкција система за транспорт клинкера у кругу CRH (SRBIJA) доо у Поповцу

На основу чл. 8, а у вези са чл. 2. став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
23. јануар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Веза државног пута II A реда бр. 259

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. јануар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције и изградње објеката Постројења за пречишћавање воде ,,Краљевица“ у Зајечару

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће