Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. април 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 92+500 до км 92+800, на делу к.п.бр. 1636, КО Мрђеновац, на територији града Шапца

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. април 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 110+400 до км 112+150, на делу к.п.бр. 4037, КО Мачвански Причиновић, на територији града Шапца

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. април 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину допунског рударског пројекта за утврђивање изведеног стања рударских објеката и наставка експлоатације одлагања пепела и шљаке из Топлане – Вреоци

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
17. април 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, КО Грабовица, на територији СО Кладово

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. април 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, КО Кладово, на територији СО Кладово

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
13. април 2018.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и изградња новог постројења за синтеровање површине 180 m2, у железари Смедерево, КО Радинац, територија Града Смедерева

На основу чл. 8, а у вези са чл. 2. став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће