Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

15. новембар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта “Габар сопотница“, на делу кат. парцеле број 141, КО Овсињинац, на територији СО Гаџин Хан

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
26. октобар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу “Јазовник“

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. октобар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта постројења за расклапање и детоксикацију отпадних возила на катастарској парцели бр. 1362/1 КО Лазарица, Град Крушевац – носилац пројекта „N.K.M. Metalis“ д.о.о. Крушевац

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. октобар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације глине на површинском копу “Велики Брезаци“, КО Горње Црниљево, на територији СО Осечина

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
2. октобар 2017.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца, на КП 3453 КО Бивоље

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
2. октобар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: ЦЕНТАР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА на КП 2270 и 2271 КО Ваљево

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће