Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

15. novembar 2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta “Gabar sopotnica“, na delu kat. parcele broj 141, KO Ovsinjinac, na teritoriji SO Gadžin Han

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
26. oktobar 2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka na površinskom kopu “Jazovnik“

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
24. oktobar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila na katastarskoj parceli br. 1362/1 KO Lazarica, Grad Kruševac – nosilac projekta „N.K.M. Metalis“ d.o.o. Kruševac

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
19. oktobar 2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije gline na površinskom kopu “Veliki Brezaci“, KO Gornje Crniljevo, na teritoriji SO Osečina

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
2. oktobar 2017.

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Grada Kruševca, na KP 3453 KO Bivolje

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
2. oktobar 2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: CENTAR ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA na KP 2270 i 2271 KO Valjevo

Na osnovu čl. 20., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće