Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

11. септембар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења електричног и електронског отпада, отпадних возила, оловних акумулатора, отпадних уља и других врста опасног течног отпада, као и третмана отпадних возила

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
1. септембар 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за пречишћавање воде Бериловац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16 )  даје следеће
11. август 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину постројења за расклапање и детоксикацију отпадних возила на катастарској парцели бр. 1362/1 КО Лазарица у Крушевцу

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
7. август 2017.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат далековода ДВ 400 кv 401/1 ТС Београд 8 – РП дрмно – увођење у ТС Смедерево 3

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16 )  даје следеће
4. август 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за складиштење течног опасног отпада, КО Скупљен, СО Владимирци

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
1. август 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције МХЕ Врело, Бајина Башта, Перућац, катастарска парцела 6/2 КО Перућац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку и Службени гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће