Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

16. март 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хотелско – апартманског комплекса „Сребрнац“, на катастарској парцели број 3443/20 КО Крива Река, општина Брус

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
2. март 2018.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене магацина готових производа у производни погон на КП 1908/5 КО Лесковац, територија Града Лесковца

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће
23. фебруар 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта В8 – Фабрике папира 3 (објекат РМ3), на КП 1025/1 КО Крњача у оквиру индустријског комплекса DRENIK ND

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће
13. фебруар 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: реконструкције и доградње комплекса марине и плаже на КП број 6030/1, 6030/2, 7360/1 и 7360/2 КО Голубац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
5. фебруар 2018.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: експлоатација кречњака као ТГК из лежишта „Збориште“ код Гуче

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
26. јануар 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у организационе целине Прерада, на катастарској парцели бр. 1820 КО Вреоци, општина Лазаревац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће