Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

13. децембар 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Идејног пројекта теретне обилазне пруге Бели поток – Винча – Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
13. децембар 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: SVR 2 – Производња БРЕФ куглица за освежавање и негу тоалета на КП 1370/1 КО Дедина, територија Града Крушевца

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01)  даје следеће
5. децембар 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула Београд“ на КП 1508/411 КО Савски Венац, Град Београд

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
29. новембар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за складиштење течног опасног отпада (укупне површине од око 200 m2), КО Скупљен, СО Владимирци

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
15. новембар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта “Габар сопотница“, на делу кат. парцеле број 141, КО Овсињинац, на територији СО Гаџин Хан

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
26. октобар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу “Јазовник“

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће