Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

7. мај 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: реконструкције и изградње објеката постројења за пречишћавање воде ,,Краљевица“ у Зајечару

На основу чл. 27., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
27. април 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња и реконструкција система за транспорт клинкера у кругу CRH (SRBIJA) доо у Поповцу

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће
18. април 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкције производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране Потпећ

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће
17. април 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике аутомобилских делова МТЕ – фаза IV, Барич ГО Обреновац, Град Београд

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
16. март 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хотелско – апартманског комплекса „Сребрнац“, на катастарској парцели број 3443/20 КО Крива Река, општина Брус

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
2. март 2018.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене магацина готових производа у производни погон на КП 1908/5 КО Лесковац, територија Града Лесковца

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће