Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. септембар 2015.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја постројења „Yunirisk” d.o.o.на локацији Фабрике аутомотора “21. мај ” у Раковици

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
16. јул 2014.

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Костолац б, на КП 303 Костолац – Село, град Пожаревац (број 353-02-409/2014-05)

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Костолац б, на КП 303 Костолац – Село, град Пожаревац (број 353-02-409/2014-05) можете погледати овде.
16. јул 2014.

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње магистралног гасовода “Јужни ток” на животну средину за деоницу 5 – одвојак за Републику Српску (број 353-02-712/2014-05)

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње магистралног гасовода “Јужни ток” на животну средину за деоницу 5 – одвојак за Републику Српску (број 353-02-712/2014-05) можете погледати овде.

Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.

Follow me on TwitterПосетите нашу Facebook страницуFollow me on Instagram