Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Решење о сагласности на студије о процени утицаја

10. август 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње гондоле жичаре „Златибор – Торник“

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
7. август 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ) „Паклештица“, на реци Височици

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. јул 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта ELIXIR FOSFATI d.o.o. из Шапца, Хајдук Вељкова 1 даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Фабрика за производњу минералних фосфатних хранива за исхрану животиња, на КП 2300 КО Прахово у Прахову, територија Општине Неготин

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
11. јул 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта МХЕ ,,Ушће“

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. мај 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње МХЕ „Ћелије“,К.О. Мајдево, град Крушевац

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
14. фебруар 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта HENKEL SRBIJA d.o.o. Огранак Фабрике за производњу детергената из Крушевца, Савска 28 даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Изградња погона за производњу средстава за аутоматско прање судова на КП 1370/1 КО Дедина, територија Града Крушевца

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће