Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Решење о сагласности на студије о процени утицаја

14. фебруар 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта HENKEL SRBIJA d.o.o. Огранак Фабрике за производњу детергената из Крушевца, Савска 28 даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Изградња погона за производњу средстава за аутоматско прање судова на КП 1370/1 КО Дедина, територија Града Крушевца

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
31. јануар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта реконструкције МХЕ Сељашница, на реци Сељашница у општини Пријепоље

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. јануар 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта ELIXIR ZORKA-Минерална ђубрива д.о.о. из Шапца, Хајдук Вељкова 1 даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
17. јануар 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ из Београда, Царице Милице 2 даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције мале хидроелектране “Рашка”

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
17. јануар 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ А.Д., из Београда, Немањина 6 даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта доградње железничке станице БЕОГРАД-Центар са приступним саобраћајницама

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
26. децембар 2016.

Решење којим се носиоцу пројекта ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ А.Д., из Београда, Немањина 6 даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта доградње железничке станице БЕОГРАД-Центар са приступним саобраћајницама, на КП 2885/1 КО Савски венац, на територији Града Београда

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће