Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Решење о сагласности на студије о процени утицаја

30. октобар 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта LUBRIKA DOO из Пирота, Суково бб даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиште отпадних уља на КП 547/1 КО Суково, Град Пирот

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
12. октобар 2017.

Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње новог блока Б3 на локацији ТЕ КОСТОЛАЦ, на КП. 303 КО Костолац-село

  На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  као и чл. 3, 5, 6 и 7 Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), даје следеће
6. октобар 2017.

Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна, до индустријске луке у Смедереву, дужине 5 км

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће      
14. август 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат затеченог стања комплекса железаре у Смедереву „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel“ д.о.о. Београд – Огранак Смедерево

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. август 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње гондоле жичаре „Златибор – Торник“

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
7. август 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ) „Паклештица“, на реци Височици

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће